استوپاژ یا مالیات بر اجاره

30 بهمن 1400
0 دیدگاه

برای تاسیس و راه اندازی یک شرکت در هر جای دنیا، باید تمام قوانین آن کشور در مورد ثبت شرکت و مالیات‌های آن را بدانیم. یکی از کشورهای مطرح در این زمینه که به عنوان پلی برای ورود به کسب و کارهای اروپایی، مطرح می‌شود، ترکیه است. کسی که می خواهد در ترکیه شرکت تاسیس کند یا کسب و کاری راه اندازی کند، باید از روند مالیات در این کشور مطلع شود. 

در ترکیه، مالیات به دو دسته تقسیم بندی می ‌شود: مالیاتی که به سود و زیان شرکت‌ها مربوط است و مالیاتی که از منبع اصلی دریافت می‌شود. استوپاژ، مالیات بر اجاره است. به طور دقیق، اگر بخواهیم استوپاژ را تعریف کنیم، استوپاژ مالیاتی است که از میزان هزینه اجاره دفتر یا مغازه‌ای که فعالیت در آن انجام می‌شود، پرداخت می‌گردد. در ایران هزینه مالیات بر ملک برعهده مالک است اما در ترکیه برخلاف ایران، استوپاژ را باید صاحب کسب و کار پرداخت کند نه مالک. دلیل این قانون هم آن است که عقیده دارند صاحب ملک فعالیت اقتصادی ندارد و نیابد برای اجاره ملک، مالیات پرداخت کند. میزان استوپاژ 23 درصد ناخالص یا 20 درصد خالص مقدار اجاره است که باید هر سه ماه یک بار، پرداخت شود. اما اگر کسب و کار به اندازه‌ای بزرگ باشد که بیش از 10 نفر کارمند داشته باشد، باید این مبلغ هر ماه پرداخت شود. دو راه قانونی برای حذف استوپاژ وجود دارد:

  1. اولین راه این است که صاحب کسب و کار، ملک را خریداری کند. استوپاژ به میزان اجاره تعلق می‌گیرد که با این کار، استوپاژ حذف می‌گردد و نیازی نیست صاحب کسب و کار، مالیات بر اجاره پرداخت کند. 
  2. روش دوم این است که صاحب کسب و کار یک دفتر مجازی اجاره کند و در اساس نامه شرکت به عنوان محل شرکت، ثبت شود. از آن جا که دفاتر مجازی استوپاژ را پرداخت می‌کنند، دیگر نیازی نیست که صاحب کسب و کار آن را پرداخت کند.